เกี่ยวกับซินแส

เกี่ยวกับซินแส

ซินแสโอรส ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านโหราศาสตร์ การพยากรณ์ และฮวงจุ้ย จากคณาจารย์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

  • โหราศาตร์ยูเรเนียน อาจารย์พุธลัคน์
  • ซาเบียน ออราเคิล อาจารย์พุธลัคน์
  • การพยากรณ์ไพ่ยิปซี อาจารย์ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา
  • การพยากรณ์ตัวเลข อาจารย์พราหมณ์เมศ วาสุเทพ
  • ดวงจีน โป๊ยยี่สีเถียว อาจารย์มาศ เคหาสธรรม
  • ฮวงจุ้ย อาจารย์หลีเหยา Master Francis Leyau ประเทศมาเลเซีย
  • ฉีเหมินตุนเจี่ย Qi Men Dun Jia อาจารย์ดร. ธีระ ไพบูลย์รัตน์
  • และคณาจารย์อีกหลายๆท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ครับ

และได้มีโอกาสเรียบเรียงหนังสือให้กับ อ.ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา

รวมไปถึง ได้ให้สัมภาษณ์ในวารสาร 

รวมไปถึงเขียนคอลัมน์รายปักษ์ซินแสโอรส ได้รับการถ่ายทอดจากปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศ

  • อาจารย์มาศ เคหาสธรรม ประเทศไทย
  • อาจารย์หลีเหยา Master Francis Leyau ประเทศมาเลเซีย

 

ได้รับใบประกาศการจบการศึกษาฮวงจุ้ย จากสถาบัน CAFS ประเทศมาเลเซียซินแสโอรสจะใช้วิธีการจัดฮวงจุ้ยตามแนวทางของปรมาจารย์สายตรงด้านฮวงจุ้ย ที่สืบทอดกันมา
ซึ่งการจัดฮวงจุ้ยแนวนี้ จะเป็นการจัดฮวงจุ้ยที่เน้นพลังงานเป็นหลัก

โดยพลังงานจะมาจากภายนอก นั่นคือชัยภูมิรอบๆบ้านนั่นเอง
ที่จะส่งผลให้เกิดพลังงานดี หรือพลังงานที่ไม่ดีสำหรับคนอาศัยในบ้านหลังนั้น

ส่วนการจัดผังพลังงานในบ้าน จะเป็นตัวสอดรับกับพลังงานที่มาจากภายนอก
หากพลังงานดี ก็กระตุ้นให้พลังงานนั้น มีพลังมากยิ่งขึ้น

หากพลังงานไม่ดี ก็ลดทอนพลังงานนั้น ให้ลดลง หรือหมดไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องคำนึงถึงดวงของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านประกอบด้วยเช่นเดียวกันครับ

กดติดตามผลงานของซินแสโอรส ได้ตามช่องทางต่างๆ

 ajarnoros.ruanton.1
Facebook Fanpage  AjarnOros
 ฮวงจุ้ยกับซินแสโอรส
 @AjarnOros