เกี่ยวกับซินแส

เกี่ยวกับซินแส

ซินแสโอรส ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านโหราศาตร์ การพยากรณ์ และฮวงจุ้ย

จากคณาจารย์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

  • โหราศาตร์ยูเรเนียน อาจารย์พุธลัคน์
  • ซาเบียน ออราเคิล อาจารย์พุธลัคน์
  • การพยากรณ์ไพ่ยิปซี อาจารย์ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา
  • การพยากรณ์ตัวเลข อาจารย์พราหมณ์เมศ วาสุเทพ
  • ดวงจีน โป๊ยยี่สีเถียว อาจารย์มาศ เคหาสธรรม
  • ฮวงจุ้ย อาจารย์หลีเหยา Master Francis Leyau ประเทศมาเลเซีย
  • ฉีเหมินตุนเจี่ย Qi Men Dun Jia อาจารย์ดร. ธีระ ไพบูลย์รัตน์
  • และคณาจารย์อีกหลายๆท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ครับ

 

และได้มีโอกาสเรียบเรียงหนังสือให้กับ อ.ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา

รวมไปถึง ได้ให้สัมภาษณ์ในวารสาร 

 

รวมไปถึงเขียนคอลัมน์รายปักษ์

 

 

ซินแสโอรส ได้รับการถ่ายทอดจากปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศ

  • อาจารย์มาศ เคหาสธรรม ประเทศไทย
  • อาจารย์หลีเหยา Master Francis Leyau ประเทศมาเลเซีย

 

ได้รับใบประกาศการจบการศึกษาฮวงจุ้ย จากสถาบัน CAFS

 

ซินแสโอรสจะใช้วิธีการจัดฮวงจุ้ยตามแนวทางของปรมาจารย์สายตรงด้านฮวงจุ้ย ที่สืบทอดกันมา

ซึ่งการจัดฮวงจุ้ยแนวนี้ จะเป็นการจัดฮวงจุ้ยที่เน้นพลังงานเป็นหลัก

โดยพลังงานจะมาจากภายนอก นั่นคือชัยภูมิรอบๆบ้านนั่นเอง 

ที่จะส่งผลให้เกิดพลังงานดี หรือพลังงานที่ไม่ดีสำหรับคนอาศัยในบ้านหลังนั้น

ส่วนการจัดผังพลังงานในบ้าน จะเป็นตัวสอดรับกับพลังงานที่มาจากภายนอก

 

หากพลังงานดี ก็กระตุ้นให้พลังงานนั้น มีพลังมากยิ่งขึ้น

หากพลังงานไม่ดี ก็ลดทอนพลังงานนั้น ให้ลดลง หรือหมดไป

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องคำนึงถึงดวงของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านประกอบด้วยเช่นเดียวกันครับ

 

สามารถกดติดตามผลงานตามช่องทางต่างๆ 

facebook https://www.facebook.com/ajarnoros.ruanton.1

page facebook https://www.facebook.com/AjarnOros

youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCkC0IYDbHKJp9LV_c2pmQgQ

Line Ad: @AjarnOros