ซินแสฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยบ้าน ร้านค้า ฮวงจุ้ยธุรกิจ

เกี่ยวกับซินแส

ซินแสโอรส ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านโหราศาตร์ การพยากรณ์ และฮวงจุ้ย

จากคณาจารย์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

  • โหราศาตร์ยูเรเนียน อาจารย์พุธลัคน์
  • ซาเบียน ออราเคิล อาจารย์พุธลัคน์
  • การพยากรณ์ไพ่ยิปซี อาจารย์ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา
  • การพยากรณ์ตัวเลข อาจารย์พราหมณ์เมศ วาสุเทพ
  • ดวงจีน โป๊ยยี่สีเถียว อาจารย์มาศ เคหาสธรรม
  • ฉีเหมินตุนเจี่ย Qi Men Dun Jia อาจารย์ดร. ธีระ ไพบูลย์รัตน์
  • และคณาจารย์อีกหลายๆท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ครับ

 

และได้มีโอกาสเรียบเรียงหนังสือให้กับ อ.ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา

รวมไปถึง ได้ให้สัมภาษณ์ในวารสาร 

รวมไปถึงเขียนคอลัมน์รายปักษ์

 

 

ซินแสโอรส ได้รับการถ่ายทอดจากปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศ

  • อาจารย์มาศ เคหาสธรรม ประเทศไทย
  • อาจารย์หลีเหยา Master Francis Leyau ประเทศมาเลเซีย

ได้รับใบประกาศการจบการศึกษาฮวงจุ้ย จากสถาบัน CAFS